cannet.se

Affärsidé

Vår affärsidé är att med lämpliga verktyg ta fram och presentera det mest värdefulla i ett företags databaser avseende kunder och beteenden, sett ur företagets perspektiv då det gäller att förstärka kundrelationen

Värdefull information om ett företags kunder och beteenden finns ofta lagrad på ett eller annat sätt i en informationsdatabas. Tillgängligheten är av stor betydelse. Om vi utgår från att informationen på något sätt är åtkomlig, kvarstår ofta problemet att praktiskt hämta och strukturera densamma. Vi talar om att skapa ett datalager som sedan utgör basen för att bygga effektiva statistik- och analyssystem.

Vad är intressant information om kunden? Vi menar att all tillgänglig information om kunden är intressant. Beteenden framgår ofta inte utan att vi behöver sammanställa och bearbeta informationen innan den slutgiltiga presentationen skall göras för beslutsfattaren. Detta är vad vi kallar analyssystem.

Hur lång processen är mellan datainsamling och färdig presentation beror givetvis på tillgänglighet och på hur komplex informationen är. Vi vågar påstå att det knappast finns några färdiga analyssystem. Däremot finns det mer eller mindre lämpliga verktyg och med hjälp av dessa kan analyssystemet utvecklas.

Ofta underskattade i sammanhanget är de programverktyg som finns i Microsofts Office-serie. Fördelen med dessa är förutom att de innebär en låg kostnad för användaren, att de ger stora valmöjligheter att antingen skräddarsy systemen (MS Access) eller arbeta flexibelt med t ex kalkylprogrammet Excel. Kombinationen kan i många fall ge helt oslagbara tillämpningar.

Vi kan hjälpa till såväl när det behövs rådgivning som vid utveckling av hela system.

 

John Söderbom

Marknadsekonom och IT-konsult