cannet.se info@cannet.se

CRM
Att utveckla sina kundrelationer är inget nytt inom marknadsföringsprocessen. Begreppet CRM - Customer Relationship Management - aktualiseras idag när teknikutvecklingen gjort det möjligt att skapa effektiva stödsystem.

Informationsdatabas
Företagets samlade kundinformation utgör källan till vad som kan tas fram avseende beteenden och egenskaper hos kunderna. Ofta är emellertid informationen inte tillgänglig på grund av att den lagras för helt andra tillämpningar.

Analyssystem
Analyssystemet tar hand om all viktig information efter det att den strukturerats för att lättare kunna användas i analysfasen. Det ger svar på frågan om kunden har använt rätt produkt eller tjänst vid rätt tidpunkt till rätt pris - för att ta ett exempel.

Kundskap
Nej, det är inte felstavat. Med begreppet menar vi naturligtvis kunskap om kunden. Med hjälp av analyssystemet tas den kundskap fram som kan användas för att utveckla relationerna och skapa synergier.